Varkensvlees

Wij beschikken over zorgvuldig geselecteerd varkenvlees.

Vlees van de veluwe

Want kwaliteit hoeft niet van ver te komen! De Veluwe is een gebied met veel natuur en schone lucht. Dat is een prima omgeving voor mens en dier. Varkensvlees moet lekker zijn, maar ook betrouwbaar. Onze leverancier, Vleeshandel Barten BV, neemt al jaren af bij dezelfde boerenbedrijven en zij kunnen hierdoor de kwaliteit waarborgen.

Dierwelzijn

Voor ons is het dierwelzijn van groot belang. Bij dierwelzijn gaat het om zowel lichamelijk als geestelijk welzijn van de varkens. De Britse Farm Animal Welfare Council (FAWC) heeft vijf vrijheden bepaald om vast te stellen of dieren wel of niet diervriendelijk worden gehouden.

Diervriendelijk wil zeggen dat het dier...

  • ...geen dorst heeft (dagelijks vers water)
  • ...geen ongemak ondervindt
  • ...geen pijn lijdt, verwondingen of ziekten heeft
  • ...normaal gedrag kan vertonen
  • ...geen angst en stress heeft

Varkens zijn sociale dieren die ruimte nodig hebben. Daarom hebben de door ons geselecteerde varkens een ruime stal met voldoende speelmateriaal. Bovendien beschikken de stallen over voldoende licht, zodat de dieren een natuurlijk dag- en nachtritme hebben. De varkens die Vleeshandel Barten inkoopt zijn dus gezond en niet gestresst. En dat proef je!

HACCP norm

Deze afkorting staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. In alle onderdelen van onze productieprocessen zijn wij nagegaan waar de gevaren kunnen ontstaan voor de consument. Vervolgens hebben wij zonodig zorgvuldig passende maatregelen genomen om deze risico's uit te sluiten. Zo heeft u de zekerheid dat alle producten van Vleeshandel Barten B.V. veilig zijn voor de consumptie.

Vleeshandel Barten B.V. heeft een EEG-erkenning en de HACCP-normering, welke is afgegeven door het VWA (voedsel en waren autoriteit). Deze erkenning houdt in dat er aan de strengste Europese richtlijnen wordt voldaan ten aanzien van persoonlijke en bedrijfstechnische eisen. Daarnaast is de interne logistiek vastgelegd, zodat er geen kruisbesmetting kan plaatsvinden.